ธรรมะในโลโก้: ความเป็นหนึ่ง

ธรรมะชุดเตรียมพร้อม หลวงตามหาบัว buaready ธรรมะจากโลโก้ ความเป็นหนึ่ง

รูปทรงของผลึกหรือเกล็ดหิมะ(snowflake) มีลักษณะเป็น hexagon. กระบวนการก่อตัวขึ้นของผลึกหรือเกล็ดหิมะนี้ ต้องอาศัยปัจจัยคือความเยือกเย็นในระดับที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำ เรียกว่า ความเย็นยิ่งยวด(supercooling). การจับตัวเริ่มต้น จะต้องอาศัยจุดกลาง คืออนุภาคของอะไรสักอย่าง ทำหน้าที่เป็นแกนกลาง(nucleus)ให้มันเกาะ. เมื่อจับตัวใหญ่ขึ้น ในระยะระหว่างการตกจากบรรยากาศชั้นเมฆลงมานั้น ก็ต้องผ่านอนุภาคของไอน้ำระหว่างทาง รวมถึงฝุ่นละอองต่างๆอีก เกิดการจับตัวเพิ่มในทิศทางที่ไม่สามารถคำนวณได้. ทั้งหมดนี้ เป็นผลให้ผลึกหรือเกล็ดหิมะ แต่ละเกล็ดๆ มีลักษณะความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ(unique) ปลอดภัยที่จะกล่าวลงไปได้เลยว่า แทบไม่มีผลึกหรือเกล็ดหิมะสองอันที่เหมือนกัน.

ความเป็นหนึ่ง หรือเอกลักษณ์เฉพาะนี้ เทียบแล้วก็เหมือนกับการปรุงแต่ง หรือจริตนิสัย ของแต่ละคนๆ ซึ่งไม่มีทางเหมือนกัน และจะบังคับให้เหมือนกันไม่ได้.

มากไปกว่านั้น hexagon ยังมีความสมดุลย์เท่า(symmetry) ทั้งด้านการหมุน(rotation) และด้านพับสะท้อน(reflection) ซึ่งเป็นลักษณะของ inverse function หรือ involution คือตัวมันเองมีคุณสมบัติเป็นปฏิปักษ์ต่อตัวมันเองโดยธรรมชาติ. นี้ เป็นจุดที่สอดคล้องกับเรื่องของอายตนะขันธ์ธาตุ คือให้คุณก็ได้ ให้โทษก็ได้ ปรุงแต่งขยายออกตามโลกเป็นอนุโลมก็ได้ ลดทอนให้จางคลายเป็นปฏิโลมกับโลกก็ได้. รูปทรง hexagon ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจอีกมาก แต่ไม่ยกมาไว้ในที่นี้ เพราะบุคลิกภาพเด่นหลัก ที่หยิบมาใช้ คือ เอกตฺตตา ความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นหนึ่ง.

หน้าต่อไป เป็นรายละเอียดตรงใจกลางของโลโก้.