ธรรมะชุดเตรียมพร้อม ทั้งหมด

ในบท Introduction ของหนังสือ ชื่อว่า อมตะธรรม ภาคภาษาอังกฤษ, ซึ่งเนื้อหาของหนังสือ คือการรวมบางกัณฑ์เทศน์ของหลวงตามหาบัว ธรรมะชุดเตรียมพร้อม, มีรายละเอียดลงชื่อ หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ (พระอาจารย์ปีเตอร์ จอห์น มอร์แกน Peter J. Morgan) ผู้ทำหน้าที่อัดเทปเทศน์หลวงตา ในสมัยนั้น.

ธรรมะชุดเตรียมพร้อม หลวงตามหาบัว จำนวนกัณฑ์เทศน์ทั้งหมด

เนื้อหาระบุว่า:—

“เทศนาห้ากัณฑ์ในหนังสือเล่มนี้ มาจากเทศน์ชุดเตรียมพร้อมโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ซึ่งพักอยู่วัดป่าบ้านตาด ในราวต้นพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ส่วนเทศนาเรื่องอนุศาสต์แปด ท่านเทศน์อบรมพระ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นเทศนาที่ คุณเพาพงา วรรธนะกุล ชอบนำมาพิจารณา ก่อนที่คุณเพาพงาจะเดินทางมาวัดป่าบ้านตาด เธอได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล ภายหลังรับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย แม้เธอจะได้รับวินิจฉัยว่ามีชีวิตอยู่ได้เพียงหกเดือน แต่ในความเป็นจริง เธอมีชีวิตมาได้ถึงสิบเอ็ดเดือน ซึ่งเป็นผลมาจากกำลังจิตใจที่เข้มแข็ง ที่เกิดขึ้นกับเธอในช่วงที่อยู่ภาวนา และที่ได้รับธรรมะ จากวัดป่าบ้านตาด ตลอดเวลาสี่เดือนที่เธอพักที่วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว ได้เทศนาโปรดคุณเพาพงาถึง ๑๓๐ กัณฑ์”


ตัวเลข 130 กัณฑ์ นี้ บ่งความว่า จำนวนกัณฑ์เทศน์ทั้งหมด ของธรรมะชุดเตรียมพร้อม มีมากกว่าไฟล์เท่าที่หาได้มีอยู่ (คือแปดสิบกว่ากัณฑ์บ้าง หรือเก้าสิบกว่ากัณฑ์บ้าง). มีความเป็นไปได้ว่า ตัวเทปต้นฉบับจริงๆ อาจจะไม่สมบูรณ์พอที่จะนำมาแปลงเป็นดิจิตอลได้ทั้งหมด.

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องจากเนื้อหาของกัณฑ์เทศน์แต่ละกัณฑ์ มีลักษณะจบในตัว คือแต่ละเรื่องๆ จบกิจประโยชน์ของเรื่องนั้นๆในตัว. ผู้ฟังจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องติดตามหาฟังให้ครบจนหมดทุกๆกัณฑ์เทศน์. และไ่ม่มีความจำเป็นต้องฟังในลักษณะเรียงต่อกัน ฟังกัณฑ์ไหนก่อนหรือหลังก็ได้ทั้งนั้น.

อนึ่ง หลวงตาท่านเทศน์สอนไว้ มากมาย หลากกระบวน หลายวาระ คงไม่มีใครสามารถตามไปฟังเก็บจนหมดครบถ้วนได้ และหากถึงทำได้ ก็ไม่มีประโยชน์พิเศษเฉพาะอะไรขึ้นมา. การปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม นี้ต่างหาก คือหลักใหญ่ใจความที่เราพึงกระทำ.

มีพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์ที่เคยอยู่รับใช้หลวงตา ได้เล่าไว้ในเทศน์ของท่านเองว่า สมัยเมื่อปี 2521 ท่านได้รับหนังสือธรรมะชุดเตรียมพร้อมฉบับพิมพ์ครั้งแรกมา ท่านอ่านวันละหน้า แล้วเข้าทางจงกรม. เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างดี สำหรับการศึกษาที่ถูกต้อง. ในปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่เทคโนโลยีช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลได้มาก ได้เร็ว ได้สะดวกขึ้น. แต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย สำหรับบางคน หากว่านั่น กลับจะยิ่งทำให้ ความนิ่ง ความละเอียดละออพิถีพิถัน ในการพิจารณาใคร่ครวญธรรมนั้น ลดน้อยลง.