อกาลิกจิต อกาลิกธรรม

อกาลิกจิต อกาลิกธรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2519 ความยาว 40.27 นาที สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด (ไม่มีต้นฉบับถอดความเสียง)