ถาม-ตอบปัญหา

ถาม-ตอบปัญหา วันที่ 27 มกราคม 2519 ความยาว 20.58 นาที สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด (ไม่มีต้นฉบับถอดความเสียง)