ศาสนาอยู่ที่ไหน

ศาสนาอยู่ที่ไหน วันที่ 25 มกราคม 2519 ความยาว 33.58 นาที สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด (ไม่มีต้นฉบับถอดความเสียง)