สาระคุณของศาสนธรรม

สาระคุณของศาสนธรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2518 ความยาว 33.38 นาที สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด (ไม่มีต้นฉบับถอดความเสียง)