หินลับสติปัญญา

หินลับสติปัญญา วันที่ 29 ธันวาคม 2518 ความยาว 33.54 นาที สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด (ไม่มีต้นฉบับถอดความเสียง)