โลกที่มีสุคโต

โลกที่มีสุคโต วันที่ 15 ธันวาคม 2518 ความยาว 31.44 นาที สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด (ไม่มีต้นฉบับถอดความเสียง)