กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์

กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2518 ความยาว 25.04 นาที สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด (ไม่มีต้นฉบับถอดความเสียง)