งานของจิต

งานของจิต วันที่ 20 พฤศจิกายน 2518 ความยาว 19.54 นาที สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด (ไม่มีต้นฉบับถอดความเสียง)